بیشترین میزان واکسیناسیون کرونا انجام شده در جهان تا 15 خرداد 1400!

کرونا - کووید ۱۹ - پزشکی - واکسن -Vaccine - Covid 19 - iran - corona تکینیو techinio

لیستی از کشور هایی که بیشترین تعداد دوز واکسن کرونا را تا تاریخ 15 خرداد 1400 تزریق کرده اند در اینفوگرافی زیر اورده شده است.

vaccination donya

این اعداد بر اساس تعداد دوز هایی که زده شده،گفته شده است و چون مجموع دوز های اول و دوم است درصد بعضی کشور ها از 100 بیشتر شده است.

کشور های چین،آمریکا و هند در صدر بیشترین دوز تزریقی و کشور های امارات و مالت در صدر بیشترین درصد تزریق شده در کشور خود قرار دارند.همچنین ایران با تزریق مجموع 4693498 دوز واکسن،حدود 5.5 درصد از جامعه خود را واکسن زده است.

به نظر شما چقدر طول میکشد تا نصف جمعیت جهان واکسن بزنند؟

انتخابات - ۱۴۰۰ - ریاست جمهوری - کاندیدا - کرونا- پروتکل - کووید ۱۹ - Election قبلی را بخوانید

پروتکل های بهداشتی شرکت در انتخابات را بدانید!

کرونا - کووید ۱۹ - پزشکی - واکسن -Vaccine - Covid 19 - iran - corona - هند -کرونای هندی بعدی را بخوانید

کرونای هندی حتی به افراد واکسینه شده نیز قابل سرایت است!

مشتاق دیدن نظر شمائیم

نظر خود را با ما در میان بگذارید.