رسم زندگی

تکینیو techinio زمین چمن- سانتیاگو برنابئو - نیوکمپ - فوتبال

در زمین های فوتبال از چه نوع چمنی استفاده می شود؟

چمن زمین فوتبال به اندازه ی بازیکنان، توپ و تیرک های دروازه یکی از بخش های مهم هربازی است و یکی از لذت های هر بازی، دیدن زمینی سبز رنگ و یک دست است. اما دقیقاً چه چیزی باعث ایجاد یک زمین فوتبال عالی می شود؟ آیا نوع خاصی از چمن وجود دارد که چمن بازی را بسیار خاص می کند؟ امیدواریم با نگاهی به نوع چمن مورد استفاده در زمین های فوتبال حرفه ای، بتوانیم به این سؤالات و موارد دیگر پاسخ دهیم. با ما همراه باشید.