کرونای هندی حتی به افراد واکسینه شده نیز قابل سرایت است!

کرونا - کووید ۱۹ - پزشکی - واکسن -Vaccine - Covid 19 - iran - corona - هند -کرونای هندی تکینیو techinio

بررسی های «مؤسسه علم پزشکی همه هند» (AIIMS) نشان داد گونه دلتای ویروس کرونا می تواند حتی پس از آن که افراد یک یا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند، آن ها را مبتلا کند.

گزارش این مؤسسه نشان داده  گونه دلتا در اکثر بیماران مبتلا به ویروس کرونا که پیش از ابتلا، واکسینه شده بودند، پیدا شده است. محققان هندی نمونه های ویروس گرفته شده از ۳۶ بیمارCOVID19  را که پس از واکسینه شدن، مبتلا شدند، تحلیل کردند و دریافتند ۲۳ تن از آن ها به گونه دلتا آلوده شده اند که ۶۳ درصد بیماران آزمایش شده را تشکیل می دهند. از این ۳۶ بیمار، ۱۹ تن یک دوز و ۱۷ تن بقیه دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند. بدین ترتیب، محققان نتیجه گیری کردند این گونه حتی برای افرادی که واکسینه شده اند، نیز هنوز بسیار واگیردار است.

با این وجود ، محققان گفتند هیچ مورد مرگی در میان این بیماران گزارش نشده که نشان می دهند کارآیی واکسن درصد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را کاهش می دهد.

نظر شما چیست؟آیا واکسن ها کارساز هستند؟

کرونا - کووید ۱۹ - پزشکی - واکسن -Vaccine - Covid 19 - iran - corona قبلی را بخوانید

بیشترین میزان واکسیناسیون کرونا انجام شده در جهان تا 15 خرداد 1400!

کرونا - کووید ۱۹ - پزشکی - واکسن -Vaccine - Covid 19 - iran - corona - واکسیناسیون - دوز سوم بعدی را بخوانید

فاصله بین تزریق دو دوز واکسن‌های کرونا چقدر است و دوز سوم را چگونه انتخاب کنیم؟

مشتاق دیدن نظر شمائیم

نظر خود را با ما در میان بگذارید.